آبادان

متن ترانه:

 

هی

 

هی هی هی هی      هی هی هی هی

 

مو می رُم آبادان، که یار مو جنوبیه، یار خوزستانی، پُر از صفا و خوبیه

مو می رُم آبادان، که یار مو جنوبیه، یار خوزستانی، پُر از صفا و خوبیه

آبادان، آبادان، من رو عاشقم کرد، آبادان، آبادان، غرق شقایقم کرد

مو می رُم آبادان، که یار مو جنوبیه، یار خوزستانی، پر از صفا و خوبیه

مو می رُم آبادان، که یار مو جنوبیه، یار خوزستانی، پر از صفا و خوبیه

مو دلم می خواد برُم، یواشکی ماچش کنم، مثل یه انار سرخ، بگیرم و قاچش کنم

مو دلم می خواد برُم، یواشکی ماچش کنم، مثل یه انار سرخ، بگیرم و قاچش کنم

هر شب لب دریا مو نشستم، تا صبح سَحر نامه نوشتم

دنبال تو هی گشتم و گشتم، هرچی سر راهم زدُم شکستم

آبادان، آبادان، من رو عاشقم کرد، آبادان، آبادان، غرق شقایقم کرد

 

هی

 

هی هی هی هی      هی هی هی هی

غروبهای کارون، به یاد تو می اُفتم، واسه رنگ چشمهات، شعر و غزل می گفتم

زیر نور مهتاب، با تو بلم می روندُم، واسه هر دو چشمهات، شعر و غزل می خوندُم

تو بیا به دیدارم، تو بیا که بیمارُم، تویی که دوسش دارم، بگو تویی که دلدارُم

آبادان، آبادان، من رو عاشقم کرد، آبادان، آبادان، غرق شقایقم کرد

مو می رُم آبادان که یار مو جنوبیه، یار خوزستانی، پُر از صفا و خوبیه

مو می رُم آبادان که یار مو جنوبیه، یار خوزستانی، پُر از صفا و خوبیه

 

هی

 

لی لی لی لی لی لی

 

مو می رُم آبادان، که یار مو جنوبیه، یار خوزستانی، پُر از صفا و خوبیه

مو می رُم آبادان، که یار مو جنوبیه، یار خوزستانی، پُر از صفا و خوبیه

مو دلم می خواد برُم، یواشکی ماچش کنم، مثل یه انار سرخ، بگیرم و قاچش کنم

مو دلم می خواد برُم، یواشکی ماچش کنم، مثل یه انار سرخ، بگیرم و قاچش کنم

هر شب لب دریا مو نشستم، تا صبح سَحر نامه نوشتم

دنبال تو هی گشتم و گشتم، هرچی سر راهُم زدُم شکستم

آبادان، آبادان، من رو عاشقم کرد، آبادان، آبادان، غرق شقایقم کرد

آبادان، آبادان، من رو عاشقم کرد، آبادان، آبادان، غرق شقایقم کرد

نشانه ها:

ترانه خوان: جلال همتی

آلبوم: پارتی 9

زمان اجرا: 1384 هجری خورشیدی

پخش از: پارس ویدئو