آبشار شِوی

(آبشار تله زنگ)

Shevi Waterfall

(Taleh Zang Waterfall)

نشانه ها:

بلندی: هر چند گزارش دقيقی از اندازه ی آبشار شوی منتشر نشده است، اما بلندی  آن از سرچشمه تا

رودخانه حدود 80 تا 85 متر و پهنای آن کم و بیش به 70 متر می رسد.

سرچشمه: مبداء خروجی آب از كوه، سراشيبی، مرطوب و خطرناكی دارد. در دامنه كوه و خروج آبشار غاری

وجود دارد كه طول آن نامشخص است. 

 در بدنه آبشار نيز شماری از خروجی هایی  وجود دارد كه آب با فشار از آنها خارج می شود.

مقصد: در پايين بخش عمودی آبشار، آب به صورت پله پله تا كف رودخانه جريان دارد. اين بخش پوشيده از

خزه است.

آب این آبشار پس از گذشتن از کوه ها و درّه ها، به رود دز می ریزد.

جای زمین نگاری / موقعیت جغرافیایی: مختصات جغرافیایی آبشار شوی / تله زنگ: 32 درجه و 47 دقیقه و

45 ثانیه شمالی – 48 درجه و 49 دقیقه و 50 ثانیه شرقی می باشد و بلندی آن از سطح دریا 889 متر است.

مکان: این آبشار در رشته زاگرس و در سردشت – از تابع های دزفول –  و با فاصله ای اندک از استان

لرستان و در بین کوه های سر تنگ شوی، در 10کیلومتری ایستگاه تله زنگ در مسیر راه آهن تهران –

جنوب جای دارد.

نشانی: آبشار شوی / تله زنگ در استان خوزستان، 101 کیلومتری شمال شهرستان دزفول، سردشت،

روستای شوی  قرار دارد.

آبشار شِوی چگونه آبشاری است؟

آبشار شِوی بی گمان یکی از زيباترين آبشارهای ايران است.  ِشوی در گویش لُری بختیاری به معنای لطافت

است.

حجم آب خروجی آبشار در فصول مختلف سال متفاوت است و در فصل بهار به بیشترین اندازه ی خود

می رسد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: