آبشار

متن ترانه – اجرای فریدون فرخزاد:

 

اگر همه قصه اند، من یه حماسه هستم، یه قله زیر پامه، یه دریا توی دستم

زخم ستبر کوهم، بزرگم و عمیقم، زبون خشم آبم، نثار بی دریغم

آبشار انتهای رود قدیمی ام من، یه قطره ی درشت گرم و صمیمی ام من

 

همیشه سر به زیرم، اگر چه سربلندم، یه عاشقم که آسون، به هر چی دل می بندم

صدام پر از حماسه است، اگر شنیده باشی، غریو افتخاره، وقتی بخوای رها شی

اگر شنیده باشی، پر از سقوط لحظه ام، مخمل آب چهره ام، زلاله مثل زمزم

دلم خیلی بزرگه، من آبشار هستم، موندنی نیستم آری، که رهسپار هستم

 

اگر همه قصه اند، من یه حماسه هستم، که قله زیر پامه، یه دریا توی دستم

زخم ستبر کوهم، بزرگم و عمیقم، زبون خشم آبم، نثار بی دریغم

آبشار انتهای رود قدیمی ام من، یه قطره ی درشت گرم و صمیمی ام من

 

همیشه سر به زیرم، اگر چه سربلندم، یه عاشقم که آسون، به هر چی دل می بندم

صدام پر از حماسه است، اگر شنیده باشی، غریو افتخاره، وقتی بخوای رها شی

اگر شنیده باشی، پر از سقوط لحظه ام، مخمل آب چهره ام، زلاله مثل زمزم

دلم خیلی بزرگه، من آبشار هستم، موندنی نیستم آری، که رهسپار هستم

دلم خیلی بزرگه، من آبشار هستم، موندنی نیستم آری، که رهسپار هستم

……….

نشانه ها:

ترانه خوان: فریدون فرخزاد

زمینه نوشته پیوسته: