آبشار لاتون

Latoon Waterfall

نشانه ها:

بلندی: آبشار لاتون با 105 متر بلندی، بلندترین آبشار ایران است.

سرچشمه: این آبشار از دامنه های شرق کوه اسپیناس / اسپینه سرچشمه گرفته است.

مقصد: این آبشار به رودخانه لوندویل سرازیر می گردد و سپس وارد دریای خزر می شود.

مکان: این آبشار در میان جنگل های انبوه استان گیلان و در مجاورت کوه اسپیناس / اسپینه، در مرز

استان های گیلان و اردبیل جای دارد.

نشانی: آبشار لاتون در استان گیلان، 15 کیلومتری جنوب شهرستان آستارا، لوندویل، روستای کوته کومه

قرار دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: