آبشار نیاگارا

Niagara Falls

نشانه ها:

مکان: آبشار نیاگارا در مسیر رود نیاگارا و در حدود 50 کیلومتری /  16 مایلی شمال شهر بوفالو واقع در

غرب ایالت نیویورک قرار دارد.

چگونه آبشار نیاگارا پدید آمده است؟

رود نیاگارا از دریاچه ایری سرچشمه می گیرد و آب چهار تا از دریاچه های بزرگ پنجگانه را به دریاچه

اُنتاریو زهکشی می کند. این رودخانه در نیمه راه مسیر 58 کیلومتری از لبه ی صخره ای بلند به پایین

می ریزد و بدینسان آبشار نیاگارا ساخته شده است.

در واقع، این آبشار از دو آبشار به نام های هورس شو / کانادین – در کانادا –  و امریکن – در ایالات متحده

امریکا – درست شده است.

بخش امریکایی (سمت راست بالا) و بخش کانادایی (سمت چپ) آبشار نیاگارا

خط مرزی بین ایالات متحده امریکا و کانادا از آبشار هورس شو – به معنای نعل اسب – می گذرد.

آبشار هورس شو

حدود 94 درصد از آب آبشار نیاگارا که 37854040 لیتر / 84 میلیون گالن می باشد، از آبشار هورس شو در

هر دقیقه سرازیر می شود وجریان دارد.

پیشینه آبشار نیاگارا چیست؟

زمین شناسان آبشار نیاگارا را بسیار جوان می دانند و می گویند عمرش از 10 هزار یا 15 هزار سال بیشتر

نیست.

در دوره ی یخبندان، یخچال های طبیعی، تمام منطقه هایی را که امروزه منطقه نیاگارا نامیده می شود،

پوشانده بودند. همزمان با ذوب شدن یخ ها، دریاچه ایری تشکیل شد. آبی که از این دریاچه سرریز می شد،

در سمت شمال، راهی پیدا کرد و به صورت یک رودخانه درآمد.

رودخانه مزبور در سمت شمال پیش رفت و به یک پرتگاه بزرگ سنگی رسید که رویش را لایه ای از سنگ

آهک پوشانده بود، و در همین نقطه بود که آبشار اصلی نیاگارا را پدید آورد.

از آن زمان تا کنون، نیروی فراوان آب، مقداری از صخره ها را فرسوده . آبشار را عقب تر برده است. آبشار

کنونی نیاگارا به 11 کیلومتر از نقطه نخستینش عقب تر رفته است.

نمایی از آبشار نیاگارا که هانپن دیده است

نخستین گزارش مربوط به آبشار نیاگارا در سال 1697 میلادی تهیه شد. این گزارش را یک مبلّغ مذهبی و

کاشف فرانسوی به نام پدر لویی هانپن نوشته بود.

او در سال 1678 میلادی ضمن سفری به دنیای جدید همراه با سور دو لاسال، آبشار نیاگارا را دیده بود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: