آبیاری

(آب دادن گیاهان)

Irrigation

(Watering of Plants)

آبیاری / آب دادن گیاهان چیست؟

آبیاری حرکت دادن آب به روش های مصنوعی در سطح زمین و به منظور افزایش رشد و تولید گیاهان

و محصول های کشاورزی است.

 

چطور آبیاری انجام می شود؟

امروزه برای تأمین آب مورد نیاز آبیاری، باید سدهای پُرهزینه و آبگیرهای بزرگی ساخته شود. آب

آبیاری ممکن است به اندازه ای گران تمام شود که تنها در زمین های خوب و حاصلخیز می توان آن را

انجام داد و سودی به دست آورد. تنها محصول هایی چون انواع سبزی و میوه می توانند چنان درآمدی

داشته باشند که هزینه های کلان آبیاری را جبران کنند.

روش آبیاری به نوع محصول های کشت شده بستگی دارد. مانند اینکه:

آبدهی نامنظم سالانه، گاهی برای کشت یونجه، چراگاه ها و دانه های کوچک کفایت می کند.

برای محصول هایی چون نیشکر و گیاهان روغنی ممکن است به کرت بندی و هدایت آب در شیارهای

کرت ها نیاز باشد.

در پاره ای موارد، از لوله های زیرزمینی با سرریز سطحی در کشتزارها استفاده می شود.

آبیاری تنها در زمین های خشک انجام نمی شود. در قاره ی آسیا، آبیاری در کارهایی چون کشت برنج

ضرورت دارد، چون شالیزارهای برنج در تمام مدت باید پُر از آب باشند تا محصول برنج آماده ی برداشت

شود.

در بعضی از جاهای جهان، از آبیاری تکمیلی استفاده می شود. با استفاده از شبکه های لوله کشی و

فواره های آبفشان، آب را به جاهای مورد نظر می فرستند. به این وسیله می توان محصول هایی را که

در معرض خشکسالی قرار گرفته اند، از خطر حتمی نجات داد.

 

پیشینه ی آبیاری چیست؟

 

در روزگار باستان، آبیاری به روش طبیعی انجام می شد. مانند اینکه: طغیان رود نیل، لایه ی نازکی از  ِگل

و لای در سطح زمین بر جا می گذاشت. در عین حال مقدار بارندگی به اندازه ای بود که برای رشد گیاهان

کفایت می کرد.

در جاهایی که آبیاری به روش طبیعی انجام می شد، مردم گاهی به ساختن انواع آبراه، آبگیر و شبکه های

آبرسانی می پرداختند. در این جاها می توانستند سیلاب ها را به جاهای مورد لزوم هدایت کنند یا برای آینده

اندوخته کنند. این کهن ترین شکل آبیاری مصنوعی بود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: