آب بابا بار

متن ترانه:

 آب بابا بار، آب بابا بار، آب بابا بار

آب بابا بار، آب بابا بار، آب بابا بار

 

من عاشق تو بودم، اول ابتدایی، جوابم رو ندادی، تا امتحان نهایی

تا امتحان نهایی

زنگ حساب همیشه، توی فکرت می نشستم

خودم رو عدد می کردم، هی با تو جمع می بستم

 

آب بابا بار، آب بابا بار، دل پی یار، دل پی یار، آب بابا بار، آب بابا بار

آب بابا بار، آب بابا بار، دل پی یار، دل پی یار، آب بابا بار، آب بابا بار

 

توی زنگهای هندسه هم، بودم توی خط چشات، بودم توی خط چشات

با شکلهای جور وا جور، داشتم می مُردم برات، داشتم می مُردم برات

به یاد تو می خوندم، تاریخ و جغرافیا

دنبال تو می گشتم، توی خشکی و توی دریا

یکی و یکی، دو تا می شه، دل واسه یار، شیدا می شه

واسه من هیچکی مثل تو، یار نمی شه، نه، یار نمی شه

یار نمی شه، نه، یار نمی شه

 

آب بابا بار، آب بابا بار، دل پی یار، دل پی یار، آب بابا بار، آب بابا بار

آب بابا بار، آب بابا بار، دل پی یار، دل پی یار، دل پی یار، دل پی یار

لالا لای لالا لای، لالا لای لالا لا، لالا لای لالا لای لای

لالا لای لالا لای، لالا لای لالا لا، لالا لای لالا  لای لای

من عاشق تو بودم، اول ابتدایی، جوابم رو ندادی، تا امتحان نهایی

تا امتحان نهایی

زنگ حساب همیشه، توی فکرت می نشستم

خودم رو عدد می کردم، هی با تو جمع می بستم

 

آب بابا بار، آب بابا بار، دل پی یار، دل پی یار، آب بابا بار، آب بابا بار

آب بابا بار، آب بابا بار، دل پی یار، دل پی یار، آب بابا بار، آب بابا بار

آب بابا بار، آب بابا بار

آب بابا بار، آب بابا بار

 

 

نشانه ها:

ترانه خوان: اسی

آلبوم: یکی یکی

زمان اجرا: 1387 هجری خورشیدی