آب های گل آلود روان است

(رود تیره)

Las aguas bajan turbias

 (Muddy Waters Run Down / Dark River)

نشانه ها:

 

فيلمنامه نويسان: ادوآردو بوراس – گوری کونيوس

کارگردان: اوگو دل کارير

بازيگران:

اوگو دل کاريل

آدريانا بنه تی

آهنگساز: تیتو ريبرو

فيلمبردار: خوزه ماريا بلتران

طريقه فيلمبرداری: سياه و سفيد

مدت: 82 دقيقه

زمان ساخت: 1952 ميلادی

ساخت کشور: آرژانتين

 

چکیده ی داستان:

نمایی از فیلم

تاجری با کارگران چای چين مانند برده رفتار می کند، اما سرانجام کارگران در برابر او سر به شورش

بر می دارند.

بررسی ها:

ارزش: ضعيف