آتشین روی و سیمین تنی

متن ترانه:

 

 

آتشین روی و سیمین تنی، چون می آتشین روشنی


مهر و مه همنشین با من است، تا تو ای نازنین با منی

نوشین از لب تو لب من، روشن از رخ تو شب من

رویت بهار زندگانی، وصلت چو باده ی جوانی

مستم از نگاه تو، هستم در پناه تودهمت گر جان خواهی، که به مُلک دل شاهی

قبله ی دل ها کویت، مایه ی شادی رویت، دیده ی خوبان سویت


شب است و شاه است، می است و مینا

به پای ساقی ز آسمان ها، ستاره گوهر افشان است

به ناله مطرب، به خنده ساغر

جمال جانان، فروغ دلبر، به زهره و پروین ماند

بت من به تو پابندم، به جهان به تو خرسندم، که به از دو جهانم باشی

همه شب به تو دمسازم، دل و جان به تو پردازم، که به از دل و جانم باشی

شاه خوبانی، مه من، مه من، صبح خندانی، شه من، شه من، شه من

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: رهی معیری

ترانه خوان: مرضیه / شرف السادات مرتضایی

ترانه ساز: علی تجویدی