آتشی در سینه دارم، جاودانی

 متن ترانه:

 

آتشی در سینه دارم، جاودانی، عمر من، مرگی است، نامش زندگانی

رحمتی کن! کز غمت، جان می سپارم، بیش از این، من، طاقت هجران ندارم

 

کی نهی، بر سرم پای، ای پری؟ از وفاداری

شد تمام، اشک من، بس در غمت، کرده ام زاری

نوگلی زیبا بوَد، حُسن و جوانی، عطر آن گل، رحمت است و مهربانی

 

ناپسند دیده بوَد، دل شکستن، رشته ی الفت و یاری، گسستن

کی کنی ای پری، ترک ستمگری، می فکنی نظری، آخر؟ به چشم ژاله بارم

گرچه ناز دلبران، دل تازه دارد، ناز و هم، معبود من، اندازه دارد

 

هیچ و گر، ترحمی نمی کنی، بر حال زارم، جز دمی، که بگذرد، که بگذرد از چاره کارم

دانمت، که بر سرم، گذر کنی، از رحمت، اما، آن زمان، که برکشد، گیاه غم، سر از مزارم

 

وای، خدایا! بی سر و … سامانم امشب

خدایا! بی سر و … سامانم امشب، به کار خویش و، سرگردانم امشب

وای گهی سوزم، گهی …، نالم، ز هجران

 گهی سوزم، گهی …، نالم، ز هجران، رسیدی بر فلک، حق داغونم امشب

 

آتشی در سینه دارم، جاودانی، سوز غم، سوزد روانم رو نهانی

راز دل گوید، نگاه آتشینم، با نگاهت، با زبان بی زبانی

 

از غم عشق تو، دریای دل، گشته طوفانی، روز من شد سیه، چون موی تو، از پریشانی

داده ام از کف دگر، شور جوانی، مانده ام در نیمه راه زندگانی

 

همچو مجنون، زده ام سر به صحرا

همچو مجنون، زده ام سر به صحرا، اشک تو، در دل من، کرده غوغا

گردش چشم تو، فتنه به پا کند، شعله زند به دلم، با یک نگه، مانند مینا

می روی سوی دیار بی نشانی، همچو برگی در کف ِ، باد خزانی

 

در دلم، ز گردش ِنگاه تو، طوفان به پا شد، سینه ام، ز عشق تو، چو لاله ها، داغ آشنا شد

چشم تو، به یک نگه، شد جام می، خون در دلم کرد

چون دلی، شکسته ای، ز سوز غم، دل بینوا شد

نشانه ها:

ترانه سرا: حسین پژمان بختیاری

ترانه خوان: صدیق تعریف

ترانه ساز: مرتضی نی داوود

در مایه: دشتی

آلبوم: ماه بانو

زمان اجرا: 1378 هجری خورشیدی

پخش از: هم آواز آهنگ

زمینه نوشته پیوسته: