آتشی در سینه

متن ترانه:

 

آتشی در سینه دارم، جاودانی، عمر من، مرگی است، نامش زندگانی

رحمتی کن، کز غمت، جان می سپارم! بیش از این، من، طاقت هجران ندارم

 

کی نهی، بر سرم پای، ای پری، از وفاداری؟ شد تمام، اشک من، بس در غمت، کرده ام زاری

نوگلی زیبا بوَد، حُسن و جوانی، عطر آن گل، رحمت است و مهربانی

 

ناپسند دیده بوَد، دل شکستن، رشته ی الفت و یاری، گسستن

کی کنی ای پری، ترک ستمگری، می فکنی نظری، آخر، به چشم ژاله بارم؟

گرچه ناز دلبران، دل تازه دارد، ناز تو هم، بر دل من، اندازه دارد

 

حیف و گر، ترحمی نمی کنی، بر حال زارم، جز دمی، که بگذرد، که بگذرد از چاره کارم

دانمت، که بر سرم، گذر کنی از رحمت، اما، آن زمان که برکشد، گیاه غم، سر از مزارم

نشانه ها:

 

ترانه سرا: حسین پژمان بختیاری

ترانه خوان: مهدی کلاهدوز

ترانه ساز: مرتضی نی داوود

دستگاه: شور

در مایه: دشتی

پخش از: استودیو تندر

زمینه نوشته پیوسته: