آتش جاودان

متن ترانه – اجرای اول:

 

آتشی در سینه دارم، جاودانی، عمر من، مرگی است، نامش زندگانی

رحمتی کن! کز غمت، جان می سپارم، بیش از این، من، طاقت هجران ندارم

 

کی نهی، بر سرم پای، ای پری، از وفاداری؟ 

شد تمام، اشک من، بس در غمت، کرده ام زاری

نوگلی زیبا بوَد، حُسن و جوانی، عطر آن گل، رحمت است و مهربانی

 

ناپسندیده بود، دل شکستن، رشته ی الفت و یاری، گسستن

کی کنی ای پری، ترک ستمگری، می فکنی نظری، آخر؟ به چشم ژاله بارم

گرچه ناز دلبران، دل تازه دارد، ناز هم، بر دل من، اندازه دارد

 

حیف و گر، ترحمی نمی کنی، بر حال زارم، جز دمی، که بگذرد، که بگذرد از چاره کارم

دانمت، که بر سرم، گذر کنی ز رحمت، اما، آن زمان، که برکشد، گیاه غم، سر از مزارم

نشانه ها:

 

ترانه سرا: حسین پژمان بختیاری

ترانه خوان: همایون شجریان

ترانه ساز: مرتضی نی داوود

دستگاه: شور

در مایه: دشتی

زمان اجرا: 1383 هجری خورشیدی

دانستنی:

این ترانه برای عنوانبندی آغازین مجموعه ی دنباله دار رسم عاشقی فراهم و اجرا گردیده است.

 

متن ترانه – اجرای دوم:

 

آتشی در سینه دارم، جاودانی، عمر من، مرگی است، نامش زندگانی

رحمتی کن! کز غمت، جان می سپارم، بیش از این، من، طاقت هجران ندارم

 

کی نهی، بر سرم پای، ای پری، از وفاداری؟ شد تمام، اشک من، بس از غمت، کرده ام زاری

نوگلی زیبا بوَد، حُسن و جوانی، عطر آن گل، رحمت است و مهربانی

 

ناپسند دیده بود، دل شکستن، رشته ی الفت و یاری، گسستن

کی کنی ای پری، ترک ستمگری، می فکنی نظری، آخر، به چشم ژاله بارم؟

گرچه ناز دلبران، دل تازه دارد، ناز هم، بر دل من، اندازه دارد

 

هیچ و گر، ترحمی نمی کنی، بر حال زارم، جز دمی، که بگذرد، که بگذرد از چاره کارم

دانمت، که بر سرم، گذر کنی ز رحمت، اما، آن زمان، که برکشد، گیاه غم، سر از مزارم

نشانه ها:

 

ترانه سرا: حسین پژمان بختیاری

ترانه خوانان: همایون شجریان

ترانه ساز: مرتضی نی داوود

تنظیم کننده موسیقی ترانه: مزدا انصاری

دستگاه: شور

در مایه: دشتی

آلبوم: شب جدایی

زمان اجرا: 1389 هجری خورشیدی

زمینه نوشته پیوسته: