آتش

متن ترانه:

ای دیر به دست آمده، بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و، چون دود برفتی

چون آرزوی تنگدلان، دیر رسیدی، چون دوستی سنگدلان، زود برفتی

چون آرزوی تنگدلان، دیر رسیدی، چون دوستی سنگدلان، زود برفتی

ای دیر به دست آمده، بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و، چون دود برفتی

 

زان پیش که در باغ وصال تو، دل من، از داغ فراق تو برآسود، برفتی

 

زان پیش که در باغ وصال تو، دل من، از داغ فراق تو برآسود، برفتی

ناگشته من از بند تو آزاد، بجستی، ناکرده مرا، وصل تو خشنود، برفتی

ناکرده مرا، وصل تو خشنود، برفتی

آهنگ به جان من دلسوخته کردی، چون در دل من عشق بیفزود، برفتی

آهنگ به جان من دلسوخته کردی، چون در دل من عشق بیفزود، برفتی

ای دیر به دست آمده، بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و، چون دود برفتی

 

زان پیش که در باغ وصال تو، دل من، از داغ فراق تو برآسود، برفتی

 

زان پیش که در باغ وصال تو، دل من،از داغ فراق تو برآسود، برفتی

ناگشته من از بند تو آزاد، بجستی، ناکرده مرا، وصل تو خشنود، برفتی

ناکرده مرا، وصل تو خشنود، برفتی

آهنگ به جان من دلسوخته کردی، چون در دل من عشق برآسود، برفتی

آهنگ به جان من دلسوخته کردی، چون در دل من عشق برآسود، برفتی

ای دیر به دست آمده، بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و، چون دود برفتی

ای دیر بدست آمده، بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و، چون دود برفتی

 

 

نشانه ها:

ترانه سرا: مجدود سنایی غزنوی

ترانه خوان: حبیب محبیان

آهنگساز: حبیب محبیان

تنظیم کننده موسیقی ترانه: لو واروژان

آلبوم: صفر

پخش از: ترانه