آتش  دل

متن ترانه:

 

بلبل از فراق روی گل، نعره بر کشید، گل چو عاشقان، ز تن ز غم جامه بردرید

 

در چمن فتاده غلغلی، پای هر گلی ز بلبلی، لاله چون دمید

دست باغبان شکسته بادا، که از ستم، گل مرا نارسیده چید

 

به گوش گل بلبل، خوش زد این نوا، چو دست گلچینش، کرد از او جدا

 

دل از تو من برکندم، به دیگری افکندم، بریده شد پیوندم

جفای گلچین دیدم، ز دست غم نالیدم، چو غنچه تا خندیدم

 

 

فصل بهار است، خیز تا به تماشا رویم!

آآآآ… آآآ … آآ

تکیه بر ایام نیست، تا دگر آید بهار

یاآآآآ…. آآآآ… آآ.. آآ … آآآ…آ امان

 

 

چو لاله از کف مده قدح یارا، چه مهلتی از فلک بوَد ما را!

کین دوران ستم، چرخ بوقلمون، صدها چون من و تو، کرده خوار و زبون

 

رو در میخانه، پندی فرزانه، گیر از پیمانه، در هر گردش آن!

بنشین پای در، دل بر دریا زن، بلبل گیر افکن، برخیز از سر جان!

 

به دل ز دست نگار، گر غمی داری، چه خلوتی جانفزا، چه محرمی داری

سالک خوش باش، عالمی داری!

سالک خوش باش، عالمی داری!

نشانه ها:

 

ترانه سرا: حسن صدر سالک

ترانه خوان: ایرج / حسین خواجه امیری

ترانه ساز: عبدالحسن برازنده

نوازنده:

تار ………………………………………………………… فرهنگ شریف

مایه: ابوعطا

زمینه نوشته پیوسته: