آتش دل

متن ترانه:

 

آتشی در سینه دارم، جاودانی، عمر من، مرگی است، نامش زندگانی

رحمتی کن، که از غمت، جان می سپارم؟ بیش از این، من، طاقت هجران ندارم

 

کی نهی، بر سرم پای، ای پری، از وفاداری؟ 

شد تمام، اشک من، بس در غمت، کرده ام زاری

نوگلی زیبا بوَد، حُسن و جوانی، عطر آن گل، رحمت است و مهربانی

 

ناپسند دیده بود، دل شکستن، رشته ی الفت و یاری، گسستن

کی کنی ای پری، ترک ستمگری، می فکنی نظری، آخر، به چشم ژاله بارم؟

گرچه ناز دلبران، دل تازه دارد، ناز هم، در دل من، اندازه دارد

 

حیف اگر، ترحمی نمی کنی، بر حال زارم، جز دمی، که بگذرد، که بگذرد از چاره کارم

دانمت، که بر سرم، گذر کنی به رحمت، اما، آن زمان، که برکشد، گیاه غم، سر از مزارم

 

از نظرهای تو، بی مهری عیان است، جان گداز است، آن نظر، کارام جان است

سیل اشکم، با زبان بی زبانی، با تو گوید، راز عشقم، گرچه دانی

با تو گوید، راز عشقم، گرچه دانی

نشانه ها:

 

ترانه سرا: حسین پژمان بختیاری

ترانه خوان: مهدیه محمدخانی

ترانه ساز: مرتضی نی داوود

تنظیم موسیقی ترانه: مجید درخشانی

دستگاه: شور

در مایه: دشتی

 

زمینه نوشته پیوسته: