آتش

متن ترانه:

 آتش، ای نور مقدس، تو از ارکان جهانی! با تو هستم، با تو آتش، تو که نور جاودانی

تو مقدس و عزیزی، رحمت بارون رو داری، تویی از نژاد خورشید، نوک آسمون رو داری

آتش، ای نور مقدس! آتش، ای نور مقدس!

 

خشم تو خشم اصیله، مثل خشم موج دریا، رقص تو ظریف و زیبا، به ظرافت یه رؤیا

تو با باد، رفیق راهی، مثل خاک، تو بی ریایی، مثل آب پاک و منزه، تو از اعجاز خدایی

آتش، ای نور مقدس! آتش، ای نور مقدس!

 

تو بدی ها را بسوزان! با تو هستم، با تو آتش، مظهر غرور و قدرت، ای وجود پاک و بی غش!

ای وجود پاک و بی غش!

آتش، ای نور مقدس، تو از ارکان جهانی! با تو هستم، با تو آتش، تو که نور جاودانی

آتش، ای نور مقدس! آتش، ای نور مقدس!

نشانه ها:

ترانه سرا: سعید طبیبی

ترانه خوان: سیمین غانم

ترانه ساز: همایون خرم