آتش نشانی

متن ترانه:

 

آتش نشانی، بله بله بله، آتش نشانی، بله، بله، آتش گرفتم

افتادم از پا، با ناتوانی، آتش گرفتم

برقی زد و من، زین برق آنی، آتش گرفتم، عجب!

 

خونسردی خود را گر می توانی، از کف مده، فوراً بگو نشانی

نشانی خود را بگو که آید، ماشین و مأمور آتش نشانی

 

الو، خانم، نشانی تون کجاست؟، الو الو، خانم نشانی تون را بدین

 

آ… از من نپرس بی ثمر، نام و نشانم، افتاده آتش از کجا بر دل ندانم

یکباره از این سوز نهانی، آتش گرفتم

 

آتش نشانی، بله بله بله، آتش نشانی، بله، آتش گرفتم، عجب!

افتادم از پا، با ناتوانی، آتش گرفتم

برقی زد و من، زین برق آنی، آتش گرفتم

 

این آتش عشق، این برق جانسوز، جان تو را کند، سوزد شب و روز

در دل نهان کن، با کس مگو راز، رو، سوز و ساز از پروانه آموز

 

آتش نشانی، بله بله، آتش نشانی، بله بله بله، آتش گرفتم

آتش نشانی، بله، آتش نشانی، بله بله، آتش گرفتم، عجب!

نشانه ها:

 

ترانه سرا: کریم فکور

ترانه خوانان: فرحدخت عباسی طالقانی / پوران – ویگن دردریان

ترانه ساز: کریم فکور