آتش های روی دشت

Fires on the Plain

نشانه ها:

تهيه کننده: ماسا ييچی ناگاتا

داستان نويس: شوهی او اوکا

فيلمنامه نويس: ناتو وادا

کارگردان: کن ايچی کاوا

بازيگران:

ايجی فوناکويی

اوسامو تاکی زاوا

ميکی کرتيس

آهنگساز: ياسوشی آکاتاگاوا

فيلمبردار: ستسو کوباياشی

طريقه فيلمبرداری: سياه و سفيد

مدت: 108 دقيقه

زمان ساخت: 1959 ميلادی

پخش از: دای يی

ساخت کشور: ژاپن

چکیده ی داستان:

نمایی از فیلم

در فيليپين، در دوران جنگ جهانی دوم يک سرباز نيمه ديوانه ژاپنی به تپه ها پناه می برد و آدمخوار می شود و زمانی

که سعی می کند بگريزد، توسط يک سرباز امريکايی هدف قرار می گيرد.

 

بررسی ها :

ارزش: متوسط

پیش پرده: