آتش گورستان

Le Feu Follet

(The Fire Within)

نشانه ها:

داستان نويس: پير دريولاروشل

فيلمنامه نويس: لويی مال

کارگردان: لويی مال

بازيگران:

موريس رنه

لنا اسکرلا

ايون کولش

هوبر دشام

ژان مورو

آهنگساز: اريک ساباتيه

فيلمبردار: ژيسلن گلوکه

طريقه فيلمبرداری: سياه و سفيد

مدت: 110 دقيقه

زمان ساخت: 1963 ميلادی

پخش از: نوول ادبسيون – آرکو

ساخت کشورهای: فرانسه – ايتاليا

 

چکیده ی داستان:

نمایی از فیلم

نگاهی به بيست و چهار ساعت واپسين زندگی مردی زن باره و میخواره، پيش از اقدام به خودکشی است.

بررسی ها:

ارزش: متوسط