آتیش

متن ترانه:

آتیشم و آتیشپاره است چشمکهام، یه وقتها هم حال می گیرم با اخمهام

دم می دم و، بیخودی غر می زنم، گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم

گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم

 

دلت بخواد نخواد، همین جوریه، خواستن ما، این جوریها، زوریه

بس که یه دل دادم و صد تا بردند، جون به لب دور و برم آوردم

جون به لب دور و برم آوردم

 

نازم و خوش افاده، شیطونیهام زیاده، یه دنیا چشم و ابرو، دنبال من افتاده

نازم و خوش افاده، شیطونیهام زیاده، یه دنیا چشم و ابرو، دنبال من افتاده

دنبال من افتاده

 

آتیشم و آتیشپاره است چشمکهام، یه وقتها هم حال می گیرم با اخمهام

دم می دم و، بیخودی غر می زنم، گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم

گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم

 

دبدبه و کبکبه داره چشمام، عالمیه توی کف قد و بالام

فوت می کنم، هوا بهاری می شه، نگات کنم، لپات اناری می شه

نگات کنم، لپهات اناری می شه

 

آتیشم و آتیشپاره است چشمکام، یه وقتها هم حال می گیرم با اخمهام

دم می دم و، بیخودی غر می زنم، گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم

گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم

 

دلت بخواد نخواد، همین جوریه، خواستن، ما این جوریها، زوریه

بس که یه دل دادم و صد تا بردند، جون به لب دور و برم آوردم

جون به لب دور و برم آوردم

 

نازم و خوش افاده، شیطونیهام زیاده، یه دنیا چشم و ابرو، دنبال من افتاده

نازم و خوش افاده، شیطونیهام زیاده، یه دنیا چشم و ابرو، دنبال من افتاده

دنبال من افتاده

 

آتیشم و آتیشپاره است چشمکهام، یه وقتها هم حال می گیرم با اخمهام

دم می دم و، بیخودی غر می زنم، گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم

گیر می دم و، هر چی باشه می شکنم

 

دلت بخواد نخواد، همین جوریه، خواستن ما این جوریها، زوریه

بس که یه دل دادم و صد تا بردند، جون به لب دور و برم آوردم

جون به لب دور و برم آوردم

نشانه ها:

 ترانه سرا: بابک روزبه

ترانه خوان: شهره صولتی

ترانه ساز: محمد مقدم

تنظیم کننده موسیقی: محمد مقدم

آلبوم: پیشونی

زمان اجرا: 1382 هجری خورشیدی

پخش از: ترانه