آتیش عشقه که خاموش نمی شه

متن ترانه:

 

شب اگر سرتاسرش غم نمی شد، چشم گل ها، پُر ِ شبنم نمی شد

دل اگر دنیای ماتم نمی شد، دیگه اون دل، دل آدم نمی شد

با همین آفت جون، دل بی نام و نشون، شبها تا شهر خدا پَر می کشم

با همین یه چیکه خون، طلب بام جنون، توی هر میخونه ای سر می کشم

 

آتیش عشقه که خاموش نمی شه، قصه ی دل که فراموش نمی شه

اگه صد آتیش سوزنده باشه، مثل یه گرمی آغوش نمی شه

با همین آفت جون، دل بی نام و نشون، شبها تا شهر خدا پَر می کشم

با همین یه چیکه خون، طلب بام جنون، توی هر میخونه ای سر می کشم

تا چشام مروارید بارون می کنه، واسه من، شب رو چراغون می کنه

همین اشکها که روی غم هام می ریزه، غمهای کهنه رو پنهون می کنه

با همین آفت جون، دل بی نام و نشون، شبها تا شهر خدا پَر می کشم

با همین یه چیکه خون، طلب بام جنون، توی هر میخونه ای سر می کشم

 

آتیش عشقه که خاموش نمی شه، قصه دل که فراموش نمی شه

اگه صد آتیش سوزنده باشه، مثل یه گرمی آغوش نمی شه

با همین آفت جون، دل بی نام و نشون، شبها تا شهر خدا پر می کشم

با همین یه چیکه خون، طلب بام جنون، توی هر میخونه ای سر می کشم

با همین آفت جون، دل بی نام و نشون، شبها تا شهر خدا پر می کشم

با همین یه چیکه خون، طلب بام جنون، توی هر میخونه ای سر می کشم

 

 

نشانه ها:

ترانه سرا: تورج نگهبان

ترانه خوان: گیتی پاشایی

آهنگساز: پرویز اتابکی

پخش از: آهنگ روز

زمینه نوشته پیوسته دیگر: