آتیش

متن ترانه:

آتیش به جون گرفته، این دل بی مروّت، غرقه به خون نشسته، توی این دیار غربت

این دل عاشق من، به انتظار نشسته، لحظه ی با تو بودن، توی خاطرش نشسته

توی خاطرش نشسته

آتیش آتیش، نزن توی قلب من آتیش! آتیش آتیش


کبوتر عشق ما، روی شونه ها نشسته، 
تشنه ی جرعه ی عشقه، رو به خدا نشسته

بیا و باز دوباره، آشیونه رو بسازیم، دونه ها رو بپاشیم، گلدونها رو بسازیم!

گلدونها رو بسازیم

آتیش آتیش، نزن توی قلب من آتیش! آتیش آتیش


کبوتر عشق ما، روی شونه ها نشسته، 
تشنه ی جرعه ی عشقه، رو به خدا نشسته

بیا و باز دوباره، آشیونه رو بسازیم، دونه ها رو بپاشیم، گلدونها رو بسازیم!

گلدونها رو بسازیم

آتیش آتیش، نزن توی قلب من آتیش! آتیش آتیش

نزن توی قلب من آتیش! آتیش آتیش

نزن توی قلب من آتیش! آتیش آتیش

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: رضا رضوی

ترانه خوان: فریده / فریده گیوه چی

ترانه ساز: انوش فریدپور

آلبوم: هوای عشق

زمان اجرا: 1380 هجری خورشیدی