آخرین ترانه

متن ترانه:

 

این، آخرین ترانه ی من است، این، آخرین نشانه ی من است

شد، شانه ام ز بار غم تهی، چون، دست او به شانه ی من است

مست و نغمه خوان شدم، عشق او بهانه ی من است

حاصل دو روز عمر، مستی شبانه ی من است

مایه ی امید من، وعده های او بوَد، وعده های او مرا، عین آرزو بوَد

عشق او، سرشت من، چشم او، عدوی جان، گه که سرنوشت من، در کف عدو بود

شادی ام ز گل و می، می شود فزون ولی، مستی ام ز نگه ِ، آن فرشته خو بود

چو نی، نغمه ها در گلو دارم، به دل، روز و شب یاد او دارم

به جز آرزوی وصال نشنید، اگر در جهان آرزو دارم

 

چو نی، نغمه ها در گلو دارم، به دل، روز و شب یاد او دارم

به جز آرزوی وصال نشنید، اگر در جهان آرزو دارم

 

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: کریم فکور

ترانه خوان: الهه / بهار غلامحسینی

ترانه ساز: مجید وفادار

دستگاه: اصفهان