آخرين درّه

The Last Valley

:نشانه ها

تهيه کننده: جيمز کلاول

داستان نويس: ج. ب. پيک

فيلمنامه نويس: جيمز کلاول

طراح صحنه: پيتر مالينز

کارگردان: جيمز کلاول

:بازيگران

مايکل کين

عمر شريف

فلوريندا بولکان

نيجل داونپورت

پر اسکارسون

آرتور اوکانل

برايان بلسد

آهنگساز: جان باری

فيلمبردار: نورمن وارويک

طريقه فيلمبرداری: ايستمن کالر – تاد.ائو

مدت: 128 دقيقه

زمان ساخت: 1970 ميلادی

.پخش از: ا. بی. سی

ساخت کشور: انگلستان

:چکیده ی داستان

نمایی از فیلم

حوالی سال 1641، در آخرين ماه های جنگ های سی ساله، يک کشيش تلاش می کند تا ساکنان درّه

.دور افتاده ای را در سوئيس، از گزند شمشير سربازان مزدور حفظ کند

:بررسی ها

ارزش: ضعيف

:پیش پرده