آخرین طبیب

متن ترانه:

 

تو آخرین طبیبی، که لحظه های آخر، به داد من رسیدی

تو نوری از خدایی، که پیغام خدا را، به گوش من رساندی، به روح من دمیدی

زیباترین بهاری، پایان انتظاری، برای من تنها، تو یک حریم امنی

تو بهترین دوایی، برای خستگی هام

 

من کوله بار عشق رو، تا پای جان کشیدم، در زیر سایه های، خوش باوری خزیدم

اما یه قلب ساده، ندیدم که ندیدم، ندیدم که ندیدم

 

من از تکرار حرف، دوستت دارم خسته ام

من به اون کس که باید، دل ببندم، بسته ام، دل ببندم، بسته ام

تو آخرین طبیبی، که لحظه های آخر، به داد من رسیدی

تو نوری از خدایی، که پیغام خدا را، به گوش من رساندی، به روح من دمیدی

زیباترین بهاری، پایان انتظاری، برای من تنها، تو یک حریم امنی

تو بهترین دوایی، برای خستگی هام، برای خستگی هام

 

من کوله بار عشق رو، تا پای جان کشیدم، در زیر سایه های، خوش باوری خزیدم

اما یه قلب ساده، ندیدم که ندیدم، ندیدم که ندیدم

 

من از تکرار حرف، دوستت دارم خسته ام

من به اون کس که باید، دل ببندم، بسته ام، دل ببندم، بسته ام

تو آخرین طبیبی، که لحظه های آخر، به داد من رسیدی

تو نوری از خدایی، که پیغام خدا را، به گوش من رساندی، به روح من دمیدی

زیباترین بهاری، پایان انتظاری، برای من تنها، تو یک حریم امنی

تو بهترین دوایی، برای خستگی هام، برای خستگی هام

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: مهستی / افتخار دده بالا

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

تنظيم کننده موسیقی ترانه: منوچهر چشم آذر

زمان اجرا: 1354 هجری خورشیدی

 

زمینه نوشته پیوسته: