آخرين پرواز کشتی نوح

The Last Flight of Noah’s Ark

نشانه ها:

داستان نويس: ارنست گ. گان

فيلمنامه نويسان: استيفن دبليو. کارباتوساس – سيدنی گلاس  – جرج ارتور بلوم

کارگردان: چارلز جاروت

بازيگران:

اليوت گولد

ژنويو بوژولد

ريکی شرودر

تامی لورن

وينسنت گاردينا

آهنگساز: موريس جار

فيلمبردار: چارلز ف. ويلر

طريقه فيلمبرداری: تکنی کالر

مدت: 98 دقيقه

زمان ساخت: 1980 ميلادی

پخش از: والت ديسنی

ساخت کشور: ايالات متحده امريکا

چکیده ی داستان:

نمایی از فیلم

خلبانی مفلس با دلخوری هدايت هواپيمايی را که سرنشينان آن کارکنان يک يتيمخانه هستند و بار آن

محموله هايی از حيوانات گوناگون است ، بعهده می گيرد و به علت خرابی هواپيما در جزيره ای دورافتاده

در اقيانوس آرام فرود می آيد.

  

بررسی ها:

ارزش: ضعيف