آخر خط من و تو

متن ترانه:

 خبر آوردن، می دونم، خیلی شلوغ شده سرت، می گن، خداحافظ، شده، کلام اول و آخرت

همه همش، دنبالتن، خیلی ها رو پس می زنی، نه با همه کس می نشینی، نه سر به هر کس می زنی

نه سر به هر کس می زنی

نه، نمی خوام ببینمت، نه، دیگه حرفشم نزن! حرفی نمونده بین ما، از این به بعد، نه تو، نه من

نه، نمی خوام ببینمت، نه، برو، از پیشم برو! دیگه ازت بدم می آد، دیگه نمی خوامت تو رو

 

من رو واسه وقتی می خوای، که خلوته دور و برت، خبر آوردن، می دونم، خیلی شلوغ شده سرت

می رسه اون روزی که باز، می آی و می افتی به پام، ولی دیگه، با دیگرون، فرقی نمی کنی برام

 

پا شو، برو، این آخرشه، آخر خط من و تو!

 

آخر خط من و تو

نه، نمی خوام ببینمت، نه، دیگه حرفشم نزن! حرفی نمونده بین ما، از این به بعد، نه تو، نه من

نه، نمی خوام ببینمت، نه، برو، از پیشم برو! دیگه ازت بدم می آد، دیگه نمی خوامت تو رو

 

دیگه نمی خوامت تو رو، دیگه نمی خوامت تو رو

من رو واسه وقتی می خوای، که خلوته دور و برت، خبر آوردن، می دونم، خیلی شلوغ شده سرت

می رسه اون روزی که باز، می آی و می افتی به پام، ولی دیگه، با دیگرون، فرقی نمی کنی برام

 

پا شو، برو، این آخرشه، آخر خط من و تو!

 

آخر خط من و تو

نه، نمی خوام ببینمت، نه، دیگه حرفشم نزن! حرفی نمونده بین ما، از این به بعد، نه تو، نه من

نه، نمی خوام ببینمت، نه، برو، از پیشم برو! دیگه ازت بدم می آد، دیگه نمی خوامت تو رو

نشانه ها:

 

ترانه سرایان: شاهکار بینش پژوه – رامین زمانی

ترانه خوان: هنگامه

ترانه ساز: رامین زمانی

تنظیم کننده موسیقی: روما کنیون

آلبوم: ارتش صلح

زمان اجرا: 1385 هجری خورشیدی

پخش از: ترانه رکوردز