آخ برم راننده رو

متن ترانه:

 

توی ماشینیم، ولی شاد و غزلخون می رویم 

دسته جمعی مون، به سوی شهر تهرون می رویم

هر چه پیش آید، خوش آید، ما که خندون می رویم 

داری می بینی که ما با جمع یارون می رویم

آخ برم راننده رو، اون کلاج و دنده رو، گاز و فرمون رو ببین، شور و حال بنده رو

 

من که خیلی شادمونم، همچو بلبل نغمه خونم

تا که هستم فکر کارم، زنده دل هستم، جوونم، قربون بازوم برم

تو داداش بیخود توی چرتی، دل به دست غم سپردی

اخم نکن بیخود برادر، از چه رو هستی مکدر، من ز اخمت دلخورم

آخ برم راننده رو، اون کلاج و دنده رو، گاز و فرمون رو ببین، شور و حال بنده رو

 

آ… در جهان خویش، به امید زنده ایم، آآآآآآآآآآآآآآ امان

از گلشن امید، به دام، دل نکنده ایم آآآآآآآآآآ   آآآآآآآآآآ جاآآآآآآآ امان

 

توی ماشینیم، ولی شاد و غزلخون می رویم 

دسته جمعی مون، به سوی شهر تهرون می رویم

هر چه پیش آید، خوش آید، ما که خندون می رویم 

داری می بینی که ما با جمع یارون می رویم

آخ برم راننده رو، اوج کلاج و دنده رو، گاز و فرمون رو ببین، شور و حال بنده رو

گاز و فرمون رو ببین، شور و حال بنده رو

نشانه ها:

 

ترانه خوان: ایرج / حسین خواجه امیری

زمان اجرا: 1345 هجری خورشیدی

 

دانستنی:

 

این ترانه برای فیلم جهان پهلوان با لب زنی محمد علی فردین فراهم و اجرا گردیده است.

زمینه نوشته پیوسته: