آدمیزاده

متن ترانه:

آدمیزاده چیه، یه دل و هزار غمه؟ خوشیهاش توی زندگی، راستی راستی چه کمه!

 

کسی پیدا نمی شه، کنج دلش غم نباشه، نگو هیچکس غم و دردی که تو داری، نداره!

غم مخور، ناله مکن، آه مکش، زاری مکن، عمر ما ارزش این ناله و زاری نداره!

چونکه زندگی کمه، زندگی همین دمه، هر قدم به هر قدم، بلا کمین آدمه

 لا لا لای، لالای لا لای، لا لا لای، لالای لا لای، لا لا لای، لالای لا لای

لا لای، لا لای، لا لای، لا لای

آدمیزاده چیه، یه دل و هزار غمه؟ خوشیهاش توی زندگی، راستی راستی چه کمه!

 نمی گم توی زندگی چیکار بکن، فقط از هر چی غمه فرار بکن!

مگه نشنیدی که دم غنیمته، هر کی گفته، به خدا حقیقته

چونکه زندگی کمه، زندگی همین دمه، هر قدم به هر قدم، بلا کمین آدمه

 

لا لا لای، لالای لا لای، لا لا لای، لالای لا لای، لا لا لای، لالای لا لای

لا لای، لا لای، لا لای، لا لای

آدمیزاده چیه، یه دل و هزار غمه؟ خوشیهاش توی زندگی چه کمه!

کسی پیدا نمی شه، کنج دلش غم نباشه، نگو هیچکس غم و دردی که تو داری، نداره!

غم مخور، ناله مکن، آه مکش، زاری مکن، عمر ما ارزش این ناله و زاری نداره!

چونکه زندگی کمه، زندگی همین دمه، هر قدم به هر قدم، بلا کمین آدمه

لا لا لای، لالای لا لای، لا لا لای، لالای لا لای، لا لا لای، لالای لا لای

لا لای، لا لای، لا لای، لا لای

آدمیزاده چیه، یه دل و هزار غمه؟ خوشیهاش توی زندگی چه کمه!

خوشیهاش توی زندگی چه کمه!

………

نشانه ها:

ترانه سرا: نظام فاطمی

ترانه خوان: عارف عارف کیا

ترانه ساز: همایون خرم

زمان اجرا: 1351 هجری خورشیدی

پخش از: عارف

دانستنی:

این ترانه برای عنوانبندی آغازین و پایانی فیلم کاکُل زری تهیه و اجرا گردیده است.

اجرا در برنامه ی چشمک تلویزیون ملی ایران