آدم برفی

متن ترانه:

 

کاش می تونستم دوباره، توی  ِگل و شُل بازی کنم، دنبال بادبادک برم، یه قل دو قل بازی کنم

زمستونها که برف می آد، برفها را روی هم بذارم، آدم برفی درست کنم، بگم منهم  یاری دارم

دلم می خواد، بچه بودم، دلم می خواد، بچه بودم

دلم می خواد، بچه بودم، دلم می خواد، بچه بودم

کاش می تونستم با طناب، تاب قشنگی بسازم، وقتی یه دختر می بینم، رنگ و روم رو زود ببازم

نامه هام رو از توی کوچه، با سنگ به شیشه اش بزنم،  داد بکشم، آی، چشم سیاه، عاشق اون چشمها منم

دلم می خواد، بچه بودم، دلم می خواد، بچه بودم

دلم می خواد، بچه بودم، دلم می خواد، بچه بودم

 

از کی بگم؟ از چی بگم؟ غمم تمومی نداره، کاشکی مثل بچگیهام، خنده می کردم دوباره

می رم سفر، می رم سفر، نمی دونم، کجا می رم، شاید ندونسته دارم، به شهر بچه ها می رم

دلم می خواد، بچه بودم، دلم می خواد، بچه بودم

دلم می خواد، بچه بودم، دلم می خواد، بچه بودم

 

کاش می تونستم با طناب، تاب قشنگی بسازم، وقتی یه دختر می بینم، رنگ و روم رو زود ببازم

نامه هام را از توی کوچه، با سنگ به شیشه اش بزنم، داد بکشم، آی، چشم سیاه، عاشق اون چشمها منم

دلم می خواد، بچه بودم، دلم می خواد، بچه بودم

دلم می خواد، بچه بودم، دلم می خواد، بچه بودم

نشانه ها:

 

ترانه سرا: شهیار قنبری

ترانه خوان: عارف عارف کیا

ترانه ساز: پرویز مقصدی