آدم و حوّا

متن ترانه:

ما راندگان باغ خداییم، ما هر دو از یک خاک و هواییم

وقتی که ما رو از گل سرشتند، با جوهر عشق ما رو نوشتند

تو سیب سرخ رو از شاخه چیدی، تو روح عشق رو در من دمیدی

ما راندگان باغ خداییم، ما هر دو از یک خاک و هواییم

 

همراه ما بود از آفرینش، وسوسه های این قلب سرکش

عشق و محبت با ما عجین شد، از اولین روز قسمت همین شد

ما راندگان باغ خداییم، ما هر دو از یک خاک و هواییم

 

ما راندگان باغ خداییم، ما هر دو از یک خاک و هواییم

وقتی که ما رو از گل سرشتند، با جوهر عشق ما رو نوشتند

تو سیب سرخ رو از شاخه چیدی، تو روح عشق رو در من دمیدی

ما راندگان باغ خداییم، ما هر دو از یک خاک و هواییم

نشانه ها:

ترانه سرا: زویا زاکاریان

ترانه خوانان: گوگوش / فائقه آتشین – مارتیک قره خانیان

زمان اجرا: 1355 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / دیسکو 21