آدینه

متن ترانه:

 

می گدازد سینه ی من، سینه ام آیینه ی من، پس کجا جویم تو را؟

من که سرتاسر خموشم، مست بی اندازه نوشم، پس کجا جویم تو را؟

پس کجا جویم تو را؟

 

من که شیدا شدنم محو پیدا شدنم، عابری گم شده در کوی رها شدنم

من که سرتاسر خموشم، مست بی اندازه نوشم، پس کجا جویم تو را؟

پس کجا جویم تو را؟

 

من به خوابی که آدینه دیدم، شاعری مرده در سینه دیدم

فارغ و قیدها سر زدنم، نغمه ای بر لب این شوق صدا شدنم

من که سرتاسر خموشم، مست بی اندازه نوشم، پس کجا جویم تو را؟

پس کجا جویم تو را؟

نشانه ها:

 

ترانه خوان: چارتار

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2018 میلادی