آرزوها

متن ترانه – اجرای اول:

 

نمی شه غصه ما رو، یه لحظه تنها بذاره

نمی شه این غافله، ما رو توی خواب جا بذاره، ما رو توی خواب جا بذاره

دلم از اون دلهای، قدیمیه، از اون دلهاست

که می خواد عاشق که شد، پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره

 

دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دو تا رو، ببره از این جا و، اون ور ابرا بذاره

تو دلت بوسه می خواد، من می دونم اما لبت، سر هر جمله دلش می خواد یه اما بذاره

 بی تو دنیا نمی ارزه، تو با من باش و بذار، همه ی دنیا من رو، همیشه تنها بذاره!

نمی شه غصه ما رو، یه لحظه تنها بذاره

نمی شه این غافله، ما رو توی خواب جا بذاره، ما رو توی خواب جا بذاره

دلم از اون دلهای، قدیمیه، از اون دلهاست

که می خواد عاشق که شد، پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره

 

دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دو تا رو، ببره از این جا و، اون ور ابرا بذاره

من می خوام تا آخر دنیا تماشات بکنم، اگه زندگی برام چشم تماشا بذاره

بی تو دنیا نمی ارزه، تو با من باش و بذار، همه ی دنیا من رو، همیشه تنها بذاره!

نمی شه غصه ما رو، یه لحظه تنها بذاره

نمی شه این غافله، ما رو توی خواب جا بذاره، ما رو توی خواب جا بذاره

 

 نشانه ها:

ترانه سرا: مهرداد / حسین منزوی

ترانه خوان: محمد نوری

ترانه ساز: اشکان / محمد سریر

پخش از: رویال

 

اجرای دوم:

متن ترانه:

نمی شه غصه ما رو، یه لحظه تنها بذاره

نمی شه این غافله، ما رو توی خواب جا بذاره، ما رو توی خواب جا بذاره

دلم از اون دلهای، قدیمیه، از اون دلهاست

که می خواد عاشق که شد، پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره

 

نمی شه غصه ما رو، یه لحظه تنها بذاره

نمی شه این غافله، ما رو توی خواب جا بذاره، ما رو توی خواب جا بذاره

دلم از اون دلهای، قدیمیه، از اون دلهاست

که می خواد عاشق که شد، پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره

 

دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دو تا رو، ببره از این جا و، اون ور ابرا بذاره

من می خوام تا آخر دنیا تماشات بکنم، اگه زندگی برام چشم تماشا بذاره

بی تو دنیا نمی ارزه، تو با من باش و بذار، همه ی دنیا من رو، همیشه تنها بذاره!

نمی شه غصه ما رو، یه لحظه تنها بذاره

نمی شه این غافله، ما رو توی خواب جا بذاره، ما رو توی خواب جا بذاره

دلم از اون دلهای، قدیمیه، از اون دلهاست

که می خواد عاشق که شد، پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره

 

دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دو تا رو، ببره از این جا و، اون ور ابرا بذاره

من می خوام تا آخر دنیا تماشات بکنم، اگه زندگی برام چشم تماشا بذاره

بی تو دنیا نمی ارزه، تو با من باش و بذار، همه ی دنیا من رو، همیشه تنها بذاره!

نمی شه غصه ما رو، یه لحظه تنها بذاره

نمی شه این غافله، ما رو توی خواب جا بذاره، ما رو توی خواب جا بذاره

دلم از اون دلهای، قدیمیه، از اون دلهاست

که می خواد عاشق که شد، پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره

 

نشانه ها:

ترانه سرا: حسین منزوی

ترانه خوان: محمد نوری

ترانه ساز: محمد سریر

آلبوم: جلوه های ماندگار

زمان اجرا: 1376 هجری خورشیدی

پخش از: کانون فرهنگی و هنری نی داوود

 

اجرا در کنسرت