آره آره

متن ترانه:

 

راه من رو تو می دونی، فراره، با هم بودن ما، کاری نداره

من و تو ما می شیم، تو، بگی آره

 

بگو، عشقم بگو، با یک اشاره، می برمت توی قلب یک ستاره!

بگو، عشقم بگو، فقط، یک آره!

آره آره، تو بگو فقط  آره، آره گفتن کاری نداره!

نگو عاشق،  نداره چاره، مال من باش، بگو یک آره!

 

می گی که تور شب کارش شکاره، حساب کن روی رفاقت ستاره!

من و تو ما می شیم، تو، بگی آره

 

وقتی عاشقی، می شی یک سواره، پیاده از حالت خبر نداره

بیا عشقم، بیا، بگو، یک آره!

آره آره، تو بگو فقط  آره، آره گفتن کاری نداره!

نگو عاشق، نداره چاره، مال من باش، بگو یک آره!

آره آره، تو بگو فقط آره، آره گفتن کاری نداره!

نگو عاشق، نداره چاره، مال من باش، بگو یک آره!

 

آره آره، آره آره، تو بگو فقط آره!

 

آره آره، تو بگو فقط آره!

 

می گی که چاره ساز، روزگاره، بهونه آدم، بیشماره

من و تو ما می شیم، تو، بگی آره

 

آره آره، تو بگو فقط آره، آره گفتن کاری نداره!

نگو عاشق،  نداره چاره، مال من باش، بگو یک آره!

آره آره، تو بگو فقط آره، آره گفتن کاری نداره!

نگو عاشق،  نداره چاره، مال من باش، بگو یک آره!

آره آره، تو بگو فقط آره، آره گفتن کاری نداره!

نگو عاشق،  نداره چاره، مال من باش، بگو یک آره!

آره آره

نشانه ها:

 

ترانه سرا: ژاکلین دردریان

ترانه خوان: جمشید علیمراد

ترانه ساز: ژاکلین دردریان

تنظیم کننده موسیقی: تایکو

آلبوم: جشن ما

زمان اجرا: 1386 هجری خورشیدی

پخش از: ترانه