آروم آروم

 متن ترانه:

 

لای، لای، لالای لای، لای، لای، لالای لای

لای، لای، لالای لای، لای، لای، لالای لای

لای، لای، لای … لای، لای

آروم آروم، آروم آروم

آروم آروم، توی قلبم رخنه کردی، آروم آروم، من رو دیوونه کردی

غمگین غمگین، برایم گریه کردی، خندون خندون، من رو بیچاره کردی

وقتی که فهمیدی دوستت دارم، آآآ، هر روز یه جوری دادی آزارم

لب دریام کشوندیم و، تشنه برم گردوندی

لب دریام کشوندیم و، تشنه برم گردوندی

لای، لای، لالای لای، لای، لای، لالای لای

لای، لای، لالای لای، لای، لای، لالای لای

لای، لای، لای … لای، لای

گاهی خنده، گاهی گریه، گاهی ناز کردی، لای، لای، لای

گاهی زیرچشمی، من رو برانداز کردی، لای، لای، لای

هر روز توی قلبم، یک امید تازه کاشتی، لای، لای، لای

یه روز دوستم داشتی، یه روز دوستم نداشتی، لای، لای، لای

لب دریام کشوندیم و، تشنه برم گردوندی

لب دریام کشوندیم و، تشنه برم گردوندی

 

لای، لای، لالای لای، لای، لای، لالای لای

لای، لای، لالای لای، لای، لای، لالای لای

لای، لای، لای … لای، لای

آروم آروم، آروم آروم

آروم آروم، توی قلبم رخنه کردی، آروم آروم، من رو دیوونه کردی

غمگین غمگین، برایم گریه کردی، خندون خندون، من رو بیچاره کردی

وقتی که فهمیدی دوستت دارم، آآآ، هر روز یه جوری دادی آزارم

لب دریام کشوندیم و، تشنه برم گردوندی

لب دریام کشوندیم و، تشنه برم گردوندی

لای، لای، لالای لای، لای، لای، لالای لای

لای، لای، لالای لای، لای، لای، لالای لای

لای، لای، لای … لای، لای

گاهی خنده، گاهی گریه، گاهی ناز کردی، لای، لای، لای

گاهی زیرچشمی، من رو برانداز کردی، لای، لای، لای

هر روز توی قلبم، یک امید تازه کاشتی، لای، لای، لای

یه روز دوستم داشتی، یه روز دوستم نداشتی، لای، لای، لای

لب دریام کشوندیم و، تشنه برم گردوندی

لب دریام کشوندیم و، تشنه برم گردوندی

………

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: منوچهر سخایی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

پخش از: آهنگ روز