آزاده منم

متن ترانه:

 

رفتی، گفتی، به فراقم رو کن، خو کن، به غمم!

بازآ، بنگر، که شود جان بی تو، بیرون ز تنم!

که من از دنیا، به تو ای زیبا، دل از آن بستم، که شوی یارم

برو ای گل تا به تو دل بستم، تو کمر بستی، پی آزارم!

 

گل من چید آخر، دست گلچین، رَوَد بر دامانش، گل خونین

شده ام بی یار گل، چو پریشان بلبل، که خزان شد گلزارم

چه کنم دل هر دم، کند افزون دردم، بکشد در خونزارم؟

 

رفتی، گفتی، به فراقم رو کن، خو کن، به غمم!

بازآ، بنگر، که شود جان بی تو، بیرون ز تنم!

دلداده منم، آزاده منم، که سروم و، ثمر ندارم، ز درد خود خبر ندارم

شمع سحرم، اشکم، گوهرم، خبر ز پا و سر ندارم، مگو، که من هنر ندارم!

 

گل من چید آخر، دست گلچین، رَوَد بر دامانش، گل خونین

شده ام بی یار گل، چو پریشان بلبل، که خزان شد گلزارم

چه کنم دل هر دم، کند افزون دردم، بکشد در خونزارم؟

 

رفتی، گفتی، به فراقم رو کن، خو کن، به غمم!

بازآ، بنگر، که شود جان بی تو، بیرون ز تنم!

نشانه ها:

 

ترانه سرا: هدایت الله نیرسینا

ترانه خوان: پروین زهرایی منفرد

ترانه ساز: همایون خرّم

دستگاه: شور