آسمان می گرید امشب

نت ترانه:

متن ترانه:

 

آن زمان ها  کز نگاه، خسته ی مرغان دريايی،  وز سکوت ظلمت، شب های تنهايی

 و هنگامی که بی او جان من، چون موجی از اندوه می شد

قطره ی اشکی دوای درد من بود، اين زمان آن اشک هم پايان گرفته

 وان دوای درد بی درمان من هم، ماتمی ديگر گرفته

آسمان می گريد امشب، ساز من می نالد امشب

 او خبر دارد، که ديگر، اشک من ماتم گرفته، او خبر دارد، که ديگر، ناله ام پايان گرفته

 

 آسمان می گريد امشب، ساز من می نالد امشب  

او خبر دارد، که ديگر، اشک من ماتم گرفته،  او خبر دارد، که ديگر، ناله ام پايان گرفته

 

قطره اشکی دوای درد من بود، اين زمان، آن اشک هم پايان گرفته

 وان دوای درد بی درمان من هم، ماتمی ديگر گرفته

نشانه ها:

ترانه سرا: داریوش روشن

ترانه خوان: عباس مهرپويا

ترانه ساز: عباس مهرپويا

دستگاه: اصفهان

پخش از: آهنگ روز