آسمون

متن ترانه:

 

آسمون به این گپی، گوشه اش نوشته، گوشه اش نوشته

هر کسی که عاشقه، جاش توی بهشته، جاش توی بهشته

ای دایه دایه جونم، خوم گل خوبا می‌ستونم

آهای، هاهاهای، واهای، واهاهاهای، داهای، آهاهاهای، های های های

!ویی راه رفتنت، خندیدنت، قهر کردنت، بابای بابام رو سوزنده 

 

مثل پیشترمی زنُم، تیر برنشونه، تیر برنشونه، بالون چرخش کناد، دلم ای زمونه، دلم ای زمونه

ای دایه دایه جونم، آتیش زدم به جونم

آهای، هاهاهای، داهای، واهاهاهای، وای، هاهاهای، های های های

!ویی نازکردنت، خندیدنت، میون دشت، گل چیدنت واویلا

 

آسمون کاری ندار، یارُم بیداره، یارُم بیداره، دل به دریا می زنُم، گر تش بباره، گر تش بباره

ای دایه دایه جونم، خوم گل خوبا می‌ستونم

آهای، هاهاهای، داهای، هاهاهای، داهای، هاهاهای، های های های

 

!ویی گل گفتنت، شنفتنت، رفتار نیکو کردنت، واویلا! واویلا

!چه خوشه سایه کمر، صوت کبوتر، صوت کبوتر! چه خوشه پرواز کنم، تا کوی دلبر، تا کوی دلبر 

ای دایه دایه جونم، خوم گل خوبا می‌ستونم

آهای، هاهاهای، داهای، هاهاهای، وای، هاهاهای،های های های

آهای عمرُم، آهای جونم، آهای دردت به جونم

آهای عمرُم، آهای جونم، آهای دردت به جونم

آهای عمرُم، آهای جونم، آهای دردت به جونم

نشانه ها:

 

ترانه سرا: (محلی)

ترانه خوان: علیرضا افتخاری

ترانه ساز: جمشید عندلیبی

آلبوم: بابا طاهر

زمان اجرا: 1382 هجری خورشیدی / 2003 میلادی

پخش از: آواز بیستون