آسمون

متن ترانه:

 

آسمون، ابرهات رو وردار و برو، دیگه تنها من رو بگذار و برو!

آسمون، اخمهات رو وا کن، آبی شو، آسمون، آفتابی شو، آفتابی شو!

 

آسمون، غرقه به خونه دل من، آسمون، دشت جنونه دل من

تک و تنها، توی دنیای بزرگ، آسمون، بی همزبونه دل من

 

آسمون، مرده دیگه مهر و وفا، بزم ما پُر شده از رنگ و ریا

نه محبت می شه پیدا، نه صفا، آسمون، قهره دیگه از ما خدا

 

آسمون، کاشکی که می شد بپرم، توی دل آبی تو، خونه کنم

کاشکی می شد مثال ابرهای تو، زار زار، گریه مستونه کنم

زار زار، گریه مستونه کنم

آسمون، ابرهات رو وردار و برو، دیگه تنها من رو بگذار و برو!

آسمون، اخمهات رو وا کن، آبی شو، آسمون، آفتابی شو، آفتابی شو!

نشانه ها:

 

ترانه سرا: هما میرافشار

ترانه خوان: کورس سرهنگ زاده

ترانه ساز: اسدالله ملک

پخش از: مونوگرام

زمینه نوشته پیوسته: