آشتی نمی کنم

متن ترانه:

 

از تو دیگر جدا شدم، بر تو و عشق تو بی اعتنا شدم

از پی آن بگو مگو، رفتم و راحت از این ماجرا شدم

چو به هیچم نشمردی، نامی از من تو نبردی

عشق تو زیر پا نهم، تا دلت آتش بگیرد، سوزد و از غم بمیرد، دل به یار دگر دهم

 

دگر از داغ دل می خوام، حتی حرفی نپذیرم، داغم از دست رقیبان، پیش چشمان تو گیرم

با تو ای داده فریبم، هرگز آشتی نمی کنم، با تو ای برده شکیبم، هرگز آشتی نمی کنم

 

گر نبینی، گر نبینی اشک و آهم، روی زردم را ببین! در میان موج اشکم، آه سردم را ببین!

 

از تو دیگر جدا شدم، بر تو و عشق تو بی اعتنا شدم

از پی آن بگو مگو، رفتم و راحت از این ماجرا شدم

چو به هیچم نشمردی، نامی از من تو نبردی

عشق تو زیر پا نهم، تا دلت آتش بگیرد، سوزد و از غم بمیرد، دل به یار دگر دهم

 

دگر از داغ دل می خوام، حتی حرفی نپذیرم، داغم از دست رقیبان، پیش چشمان تو گیرم

با تو ای داده فریبم، هرگز آشتی نمی کنم، با تو ای برده شکیبم، هرگز آشتی نمی کنم

با تو ای داده فریبم، هرگز آشتی نمی کنم، با تو ای برده شکیبم، هرگز آشتی نمی کنم

 

نشانه ها:

 

ترانه خوان: الهه / بهار غلامحسینی

پخش از: آهنگ روز