آشتی پذیر

متن ترانه:

 

ای آشتی پذیر، در قلب من نمیر، نمیر!  قهری، اگر گذشت، از من به دل مگیر، مگیر!

 خود لطف زندگی است، این قهر و آشتی،  با کینه، پس مگیر، مهری که داشتی!

 همراه خوب و بد، دنیا گذشتنی است، دردا در این سفر، ره برنگشتنی است

ای آشتی پذیر، در قلب من نمیر، نمیر! قهری، اگر گذشت، هرگز به دل مگیر، مگیر!

 

 ای آشتی پذیر، در قلب من نمیر، نمیر!  قهری، اگر گذشت، هرگز به دل مگیر، مگیر!

 ای آشتی پذیر، دلتنگی ام ببین، در موج رنگ ها، بیرنگی ام ببین!

 گر دل گرفته است، صد مهرت بس است،  بر مهر خود، قضا، این قهرها بس است

ای آشتی پذیر، در قلب من نمیر، نمیر!  قهری، اگر گذشت، هرگز به دل مگیر، مگیر!

 ……….

نشانه ها:

ترانه سرا: تورج  نگهبان

ترانه خوان: گيتی پاشایی

ترانه ساز: محمد حيدری

زمان اجرا: 1353 هجری خورشیدی

پخش از: آپولون

زمینه نوشته پیوسته دیگر: