آشنا

متن ترانه:

 

توی چشمهات عید رو دیدم، گلهای عشق رو چیدم، با هر کلام و حرفت، ترانه ای شنیدم

عشق تو اولینه، اسم تو آخرینه، ستاره مهمون می شه، هر کی تو رو ببینه

 

دوستت دارم ای آشنا، اندازه ستاره ها، وقتی می آی حس می کنم، رفته تموم غصه ها!

دوستت دارم ای آشنا، اندازه ستاره ها، وقتی می آی حس می کنم، رفته تموم غصه ها!

 

تا کی باید ای روزگار، گریه کنم توی شب تار، بنشینم و دعا کنم، توی لحظه های انتظار؟

بنشینم و دعا کنم، توی لحظه های انتظار

دلم می خواد داد بزنم، دل رو به دریا بزنم، شب رو چراغون بکنم، اسمم رو فریاد بزنم

 

دوستت دارم قد خدا، قد تموم قصه ها، وقتی می آی حس می کنم، رفته تموم غصه ها

دوستت دارم قد خدا، قد تموم قصه ها، وقتی می آی حس می کنم، رفته تموم غصه ها

دوستت دارم قد خدا، قد تموم قصه ها،وقتی می آی حس می کنم، رفته تموم غصه ها

 

توی چشمهات عید رو دیدم، گلهای عشق رو چیدم، با هر کلام و حرفت، ترانه ای شنیدم

عشق تو اولینه، اسم تو آخرینه، ستاره مهمون می شه، هر کی تو رو ببینه

 

دوستت دارم ای آشنا، اندازه ستاره ها، وقتی می آی حس می کنم، رفته تموم غصه ها

دوستت دارم ای آشنا، اندازه ستاره ها، وقتی می آی حس می کنم، رفته تموم غصه ها

دوستت دارم ای آشنا، اندازه ستاره ها، وقتی می آی حس می کنم، رفته تموم غصه ها

دوستت دارم ای آشنا، اندازه ستاره ها، وقتی می آی حس می کنم، رفته تموم غصه ها

نشانه ها:

 

ترانه خوان: آرام

آلبوم: چشم سیاه داری

زمان اجرا: 1384 هجری خورشیدی