افسانه ی افسون

متن ترانه:

 

کاش تو هم حال مرا داشتی، سینه ای از کینه جدا داشتی

در قفس سینه ی خود جای دل، شعله ای از عشق و وفا داشتی

شیرین چو رخ داری، افسون سراپایی، خوابی و در چشمم، هرگز نمی آیی

 

دلم ز غصه خونه، خدا خودش می دونه

دلم ز غصه خونه، خدا خودش می دونه

 

خدا من رو قربونت کنه، الهی، قربون چشمونت کنه، الهی

خدا من رو قربونت کنه، ایشاالله، اسیر دو چشمونت کنه، ایشاالله

 

برده صبر و طاقتم، عشوه های پنهانی، گشته از سر زلفت، قسمتم پریشانی

دلم ز غصه خونه، خدا خودش می دونه

دلم ز غصه خونه، خدا خودش می دونه

 

خدا من رو قربونت کنه، الهی، قربون چشمونت کنه، الهی

خدا من رو قربونت کنه، ایشاالله، اسیر دو چشمونت کنه، ایشاالله

خدا من رو قربونت کنه، فلانی، اسیر دو چشمونت کنه، فلانی

 

نشانه ها:

ترانه سرا: کریم فکور

ترانه خوان: کورس سرهنگ زاده

ترانه ساز: کریم فکور

تنظیم کننده موسیقی: کریم فکور

پخش از: رویال