آلاله

Turban Buttercup

نام علمی آلاله چیست؟

 

نام علمی آلاله ها Ranunculus asiaticus   می باشد.

 

طبقه بندی آلاله چیست؟

 

طبقه بندی آلاله ها از قرار زیر است:

 

خانوادهRanunculacceae  

 

نمای آلاله چگونه است؟

 

آلاله ها گیاهانی همیشگی با ریشه غده ای هستند و نمای آنها به شکل بالا است .

بیشترین اندازه بلندی آنها به 50 سانتیمتر و گستردگی آن به 10 سانتیمتر می رسد.

 

گلدهی آلاله چگونه است؟

 

زمان گلدهی آلاله در پایان بهار و آغاز تابستان است.

 

گل ها به رنگ های زرد، سفید، صورتی، قرمز و نارنجی نمایان می گردند.

 

نیازها و نگهداری آلاله چگونه است؟

مکان آفتابی.

خاک نمناک به شرطی که دارای زهکشی خوب باشد.

کمترین دمای مورد تحمل  برای آلاله ها صفر درجه سانتیگراد است.

 

چطور آلاله زیاد می شود؟

آلاله ها از روش کاشت بذر تازه و یا تقسیم غده  در بهار یا پاییز زیاد می شوند.