آلاله ی آبزی

Water Buttercup

(Greater Spearwort / Tongue-leaved Crowfoot)

نام علمی آلاله آبزی چیست؟

 

نام علمی آلاله های آبزیRanunculus Lingua   می باشد.

 

طبقه بندی آلاله آبزی چیست؟

 

طبقه بندی آلاله های آبزی به قرار زیر است:

 

خانواده:Ranunculaceae  

 

نمای آلاله آبزی چگونه است؟

 

آلاله های آبزی گیاهی همیشگی و خزان دار هستند و نمای آنها به شکل بالا است .

بیشترین اندازه بلندی آنها به 90 سانتیمتر و گستردگی آن به 45 سانتیمتر می رسد.

 

زمان گلدهی آلاله های آبزی در پایان بهار است و گل آنها به رنگ زرد می باشد.

 

نیازها و نگهداری آلاله آبزی چگونه است؟

 

مکان آفتابی.

خاک غرقابی.

کمترین دمای مورد تحمل  برای آلاله های آبزی 15 درجه سانتیگراد است.

 

چگونه آلاله آبزی زیاد می شود؟

 

آلاله های آبزی از روش کاشت بذر تازه و یا تقسیم بوته در بهار یا پاییز زیاد می شوند.