آماریلیس

Belladonna Lily

علمی آماریلیس چیست؟

 

نام علمی آماریلیس هاAmaryllis Bellanonna    می باشد.

 

طبقه بندی آماریلیس چیست؟

 

طبقه بندی آماریلیس ها به قرار زیر است:

خانواده  Amaryllidaceae

 

نمای آماریلیس چگونه است؟

از پیاز بزرگ آماریلیس ها، ساقه های گل دهنده قوی و بدون برگ به بلندی 50 تا 90 سانتیمتر در پاییز

می روید.

 

این ساقه ها، دارای  6 یا بیشتر گل بزرگ و قیفی شکل با گلبرگ هایی که نوک آنها برگشته است، و نیز

به رنگ صورتی روشن  و با بوی خوش می شوند.

در پایان فصل زمستان که زمان گلدهی پایان می یابد، برگ های شلاقی شکل و براق آنها نمایان می شوند

و تا تابستان آتی سبز باقی می مانند.

 

نیازها و نگهداری آماریلیس چگونه است؟

 

مکان آفتابی.

خاک سبک با زهکشی خوب.

کمترین دمای قابل تحمل آنها منهای 5  درجه سانتیگراد است.

 

چگونه آماریلیس زیاد می شود؟

 

آماریلیس ها از روش تقسیم در پایان بهار و پس از از بین رفتن برگ ها زیاد می شوند.

پیازها باید دست کم در 8 سانتیمتری در خاک کاشته شوند.