آمد نوبهار

متن ترانه:

 

آمد نوبهار، طی شد هجر یار، مطرب نی بزن، ساقی می بیار!

مطرب نی بزن، ساقی می بیار!

بازآ، ای رمیده بخت من، بوسی ده، دل مرا مشکن!

با آن لبان می گونت، بوسی ده، دل مرا مشکن!

 

خوش بوَد در پای لاله، پُر کنی هر دم پیاله، ناله تا به کی؟ خندان لب شو، همچو جام می!

خندان لب شو، همچو جام می!

 

رو به قبله سو، ار شود، ای صفا، اگر تو عاقلی

رو به قبله سو، ار شود، ای صفا، اگر تو عاقلی

آمد نوبهار، طی شد هجر یار، مطرب نی بزن، ساقی می بیار!

مطرب نی بزن، ساقی می بیار!

نشانه ها:

 

ترانه سرا: اسماعیل نواب صفا

ترانه خوان: رشید مرادی

ترانه ساز: مهدی خالدی