آنوپتروس

Anopterus

نام علمی آنوپتروس چیست؟

 

نام علمی آنوپتروس ها Anopterus Glandulosus   می باشد.

 

طبقه بندی آنوپتروس ها چیست؟

 

طبقه بندی آنوپتروس ها به قرار زیر است:

 خانواده: ساکسیفراجسی Saxifragaceae  

 

نمای آنوپتروس چگونه است؟

آنوپتروس ها درختچه هایی همیشه سبز و پرپشت هستند که حداکثر بلندی آنها به 5 متر و گستردگی شان

به 4 متر می رسد.

 

گلدهی آنوپتروس چگونه است؟

آنوپتروس ها از میانه تا آخر فصل بهار گل های پیاله ای شکل، به رنگ های سفید و صورتی می دهند.

 

نیازها و نگهداری آنوپتروس چگونه است؟

نور و جای آنوپتروس ها، سایه و یا سایه – آفتاب است.

خاک آنها مرطوب و اسیدی، با زهکشی خوب می باشد.

کمترین دمای مورد تحمل آنها صفر درجه سانتیگراد است.

 

چطور آنوپتروس زیاد می شود؟

 

آنوپتروس ها از روش قلمه زنی نیمه چوبی در فصل تابستان زیاد می شوند.