آهار

Common Zinnia

(Youth-and-old-age)

نام علمی آهار چیست؟

 

نام علمی آهارها Zinnia elegans   می باشد.

 

طبقه بندی آهار چیست؟

 

طبقه بندی آهارها به قرار زیر است:

خانواده  Compositae

 

آهار چگونه گیاهی است؟

آهارها گیاهانی یکساله هستند که بلندی آنها 15 تا 45 سانتیمتر می باشد

 

گلدهی آهار چگونه است؟

آهارها به رنگ های سفید، ارغوانی، صورتی، زرد و نارنجی در فصل تابستان گل می دهند.

 

نیازها و نگهداری آهار چگونه است؟

 

مکان گرم و آفتابی،

خاک حاصلخیز و سبک از نیازهای این گیاه می باشد.

 

چگونه آهار زیاد می شوند؟

آهارها از روش کاشت بذر در هوای آزاد و در ماه فروردین انجام می شود. 

برای زیاد شدن دوره گلدهی مرتباً گل های پژمرده چیده شوند.

 

بیماری آهار چیست؟

 

آهارها در هوای سرد و نمناک دچار بیماری قارچی می شوند.