آهنربایی ساختن

Magnetization

 

چطور آهنربا ساخته می شود؟

آهنربا معمولاً از آهن یا فولاد در کارخانه ساخته می شود؛ اما سنگ هایی هم وجود دارند که خاصیت

آهنربایی یا مغناطیسی دارند.

 

چطور چیزی ویژگی آهنربایی پیدا می کند؟

بطوری که دانسته شده، همه چیزها از اتم ساخته شده اند و هر اتمی مانند یک آهنربای کوچک است.

هرگاه چیزی در یک میدان مغناطیسی قرار گیرد، اتم های در پی هم قرار گیرند و ویژگی آهنربایی پیدا

می کند. بطوری که:

آهنربایی روی سطح تکه آهن یا فولادی کشیده شود، اتم های آن تکه آهن یا فولاد، در پی هم قرار

می گیرند و در نتیجه خاصیت آهنربایی هر اتم به خاصیت آهنربایی اتم دیگر اضافه می شود  و همه

با هم یک آهنربای قوی به وجود می آورند. . مشاهده می شود که تکه آهن یا فولاد، خاصیت آهنربایی

پیدا کرده است.

  

چطور می توان یک آهنربای همیشگی ساخت؟

برای ساختن یک آهنربا، کافی است آهنربایی را از وسط یک سوزن به طرف نوک آن کشیده شود.

سپس این کار چند بار تکرار شود.

 

حال یک آهنربا ساخته است. زیرا اگر سوزن نزدیک براده آهن شود، براده های آهن به دو سر سوزن

نزدیک شده  و می چسبدند. یعنی سوزن یک آهنربا شده است.

 

چگونه آهنربای برقی ساخته شد؟

 

پس از پدیده قطب های آهنربا، مطالعات در باره آهنربا دیگر پیشرفت چندانی نکرد. این وضع بود تا

سال های آغازین سده ی نوزدهم میلادی، که یک دانشمند دانمارکی به نام اُرستد، در 1820 ساخت

تازه ای به وجود آورد.

ارستد ساخت خود را بدین گونه بیان کرد که: سیمی که برق / الکتریسیته در آن جریان دارد باعث ایجاد

یک میدان آهنربایی / مغناظیسی می شود.

 

نتیجه این ساخت آن بود که دانشمندان فهمیدند:

اگر به دور یک میله نرم آهنی، مقداری سیم پیچیده شود – سیم هایی که البته به یک پیل متصل باشند –

آن میله خاصیت آهنربایی پیدا می کنند.

بدین ترتیب، میدان آهنربایی / میدان مغناطیسی (برقاطیس یا الکترومگنتیسم) برای نخستین بار در جهان

ساخته شد. این ساخت جدید آهنربای برقی را به ارمغان آورد که البته از هر نوع آهنربایی که تا آن زمان

شناخته شده بود، قوی تر بود.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: